topbar image

Chương trình tặng mã code vệ sinh máy lạnh miễn phí 250k dùng trên app Daikin Việt Nam. Chương trình này tặng thêm cho người sử dụng không trừ giá. Chương trình từ 28/11-28/2/2023 (code vệ sinh máy lạnh có giá trị đến 30/9/2023)