topbar image

NẾU MUA Ở SIÊU THỊ LÀ TIÊU RỒI!

NẾU MUA Ở SIÊU THỊ LÀ TIÊU RỒI! Chị Hằng đặt BestMua 4 bộ ML Sharp và một MG Electrolux cho căn hộ cao cấp CENTANA, Q.2. Mua ở STĐM là tiêu rồi! GIÁ KHO VÔ ĐỊCH!

Bài viết cùng danh mục:

Viết Bình luận